Certyfikat

Świadectwo patentowe USA

Brytyjski certyfikat patentowy

Zamek zabezpieczający

Blokada bezpieczeństwa

Dotyk drzwiczek zabezpieczających przed otwarciem i przytrzaśnięciem

blokada klucza blokady belki